Внимание: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДСТАВЕНИ ПО-ДОЛУ, ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КАТО МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ чрез уебсайта SITE-UL/ („Сайтът“)

Използването на този уебсайт потвърждава, че негласно сте приели Общите условия, представени по-долу. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не продължавайте достъпа до Сайта.

 • Всички страници на сайта https://hoteldanube.bg/ са собственост на РОДИ ООД.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Всички потребители на Уебсайта https://hoteldanube.bg се съгласяват да спазват тези Условия за ползване на уебсайта.

Настоящото споразумение установява използването на интернет сайта, намиращ се на адреса https://hoteldanube.bg(наричан по-долу „Уебсайтът“) и е настроен между РОДИ ООД  (наричани по-долу „Хотел Данубе“, „нашите“, „наш“ или „нас“) и вие, действащи от ваше име или купувач, член или доставчик, от чието име сте се регистрирали (наричано по-долу „Вие“). Чрез използване, преглед, предаване, запазване, съхраняване и / или използване на информацията и материалите на Уебсайта, от услугите или функциите, предлагани на или от Уебсайта, или съдържанието на Уебсайта, по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате с всяка от посочените по-долу Общи условия и се отказвате от всяко право да претендирате за неяснота или грешка в това Споразумение. Данните и информацията са представени на Уебсайта само с информационна цел. Хотел Данубе си запазва правото да променя едностранно и без предварително уведомление:съдържанието, формата за представяне и / или структурата на Уебсайта по всяко време и няма да носи отговорност в това отношение, направените промени ще се считат за приети от вас, ако продължите да използвате Уебсайта след публикуване на Общите условия, показани на Уебсайт.

Вие и Хотел Данубе са независими изпълнители и никаква агенция, партньорство, съвместно предприятие, взаимоотношения между служител и работодател не се преследват и няма да бъдат създадени с настоящото споразумение.

Данните, свързани с други компании, се използват с изричното съгласие на всички участващи страни и могат да бъдат променяни или модифицирани по всяко време, по тяхно желание.

 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Уебсайтът е достъпен само за физически или юридически лица, които могат да сключват валидни договори в съответствие с приложимия закон. Уебсайтът и предлаганите от него услуги не са достъпни за непълнолетни лица.

Уебсайтът и съдържащите се тук материали се предоставят от нас само за информационни цели. Предоставяйки тези материали, ние не се задължаваме да предоставяме услуги или консултации от правен или друг характер. Информацията, съдържаща се в уебсайта, се основава на източници, които се считат за точни и достоверни и ние положихме разумни усилия, за да гарантираме точността на информацията. Въпреки Хотел Данубе обаче не гарантира актуална информация, представена на уебсайта.

Хотел Данубе не гарантира по никакъв начин качеството на уебсайта от техническа и функционална гледна точка, нито отсъствието на вируси, които могат да съществуват на уебсайта. Хотел Данубе няма да носи отговорност за преки или косвени щети, претърпени или изискани от Вас, произтичащи от неправилното функциониране на Уебсайта.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

Хотел Данубе ви разрешава да проучвате този уебсайт само ако използването е за лични цели, нетърговски и при условие че поддържате всички символи и текстове относно авторските права и правата върху интелектуална и индустриална собственост, които съдържат оригиналните материали на всяко копие от него. Уебсайтът и съдържанието, представено на него, не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, преиздавани, качени, публикувани, модифицирани, предавани или разпространявани без разрешението на Хотел Данубе, освен ако не изтеглите, представите или отпечатате копие от материалите, представени в този уебсайт, използващ един компютър, изключително за нетърговска употреба.

Цялото съдържание на уебсайта е собственост на Хотел Данубе ., в съответствие със законовите разпоредби относно авторските права и правата върху интелектуална и индустриална собственост. Неправомерното използване по какъвто и да е начин на който и да е материал на уебсайта, се наказва съгласно румънското законодателство. В случай на неспазване на тези условия, вие нямате право да използвате този уебсайт и трябва да унищожите всички печатни или запазени материали в компютъра.

Ако не е посочено друго, всички имена, лога, търговски марки, търговски марки и търговски имена са собственост на Хотел Данубе „и не могат да бъдат използвани от никого за каквато и да е цел без нашето писмено съгласие , изразено предварително. Търговски марки, използвани на този уебсайт.

4. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се отнасят до всяка информация, която може да се използва за идентифициране на вас или за връзка с вас. Те ще бъдат обработвани от РОДИ ООД в съответствие с разпоредбите на Закон № 1. 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на личния живот в сектора на електронните комуникации от Закон №. 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни („Закон 677/2001“) може да бъде използван за цели, свързани с маркетинга на нашите услуги и продукти, като например:

 1. Обработка на вашите поръчки или заявки
 2. Предлагайки ви продукти и / или услуги;
 3. Фактуриране и събиране на стойността на услугите;
 4. Решаване на вашите искания, въпроси или оплаквания;
 5. Провеждане на проучвания на пазара и продуктите и маркетинг на Хотел Данубепродукти и услуги / сътрудници / партньори;
 6. Свържете се с вас (включително по имейл или телефон) относно оферти на продукти и услуги на Хотел Данубе и на свързани компании / партньори или във връзка с продукти и услуги на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес (освен ако не сте ни изпратили писмено искане, отказващо да бъдете контактувани в това отношение);
 7. Разпределяне или предлагане на награди, отстъпки или ползи;
 8. В резултат на въвеждане на личните ви данни в един от раздели на Уебсайта, вие давате изричното и недвусмислено съгласие за собственика на Уебсайта за целия период на своето съществуване, той може да използва тези данни за целите на промоция, маркетинг, реклама, статистика, както и за вашата информация по отношение на дейността на уебсайта, на филиалите, както и по отношение на услугите и продуктите / марките / РОДИ ООД, на неговите филиали и сътрудници.

 

5. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите права относно обработката на лични данни, както е предвидено в Закон 677/2001, са следните: правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса в данните, правото да се противопоставя, правото да не се подлага на индивидуално решение, правото да се носи справедливост.

 1. правото да получите, при поискване и безплатно за една заявка годишно, потвърждението, че вашите данни се обработват от РОДИ ООД;
 2. правото да се противопоставяш по всяко време по основателни и основателни причини, свързани с конкретната ти ситуация, тъй като данните, които целят да бъдат обект на обработка с изключение на случаите, когато има противоречащи законови разпоредби. В случай на оправдано възражение обработването вече няма да адресира въпросните данни;
 3. правото да възразите по всяко време безплатно и без основание, че данните, които искате да обработвате за целите на директния маркетинг, от името на РОДИ ООД или на трета страна или да бъде разкрита на трети страни за тази цел;
 4. правото да ви приведе в съда в случай, че сте получили нараняване в резултат на обработка на личните ви данни;
 5. правото да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че вашите данни не са обработени съгласно закона.

За упражняването на тези права можете да изпратите писмено искане с дата и подпис, изпратено до нас. Заявката ще уточни дали е желателно информацията да бъде съобщена на конкретен адрес (дори електронна поща) или чрез услуга за кореспонденция, която осигурява доставката само лично. Хотел Данубе  ще съобщи исканата информация в рамките на 15 дни от датата на получаване на заявката.

 

6. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Като ни изпращате всякакви идеи, коментари, предложения или друга информация относно подобряването на Уебсайта и / или услугите, свързани с Уебсайта (наричани по-долу „предаване“), Вие се съгласявате, че такива предавания ще бъдат разгледани и ще останат собственост на Хотел Данубе. Нито една информация не представлява задължение за конфиденциалност от страна на РОДИ ООД и няма да бъде задължено да прави публично предаване.
Хотел Данубе има всички права за предаване и има право да използва предаването без ограничения за каквато и да било цел, търговска или друга, без никакво обезщетение за вас. Вие също гарантирате, че притежателят на което и да е право, включително морални права, в този контекст се е отказал напълно и ефективно от всички такива права и е предал на вас, валидно и безвъзвратно, правото да прехвърля правата на собственост върху Хотел Данубе има право да разкрива информация:

 1. Асоциирани компании / партньори, които могат да използват информацията за същите цели като нас;
 2. Третите лица, посочени в чл. 4.6 от настоящите Общи условия;
 3. Агенции за мониторинг на кредити (освен ако нямаме различно разбиране) които имат право да обменят информация за вас с други организации и които могат да следят хората с дългове.

 

7. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Уебсайтът може да съдържа връзки или препратки към други уебсайтове, предлагани само за ваша помощ. Ако използвате тези връзки, ще напуснете уебсайта SITE-UL. Ние не сме анализирали тези уебсайтове, не контролираме и не носим отговорност за тези уебсайтове и / или тяхното съдържание. По този начин Хотел Данубе не гарантира информацията, софтуера и други продукти или материали, намерени на тези уебсайтове, нито каквито и да било резултати, които могат да бъдат получени чрез тяхната употреба. Тези уебсайтове могат да изпращат свои собствени БИСКВИТКИ на потребителите, да събират данни, да изискват информация или да съдържат информация, която може да се окаже неподходяща или обидна. Освен това рекламодателите на тези уебсайтове могат да изпращат потребители на БИСКВИТКИ, които не можем да контролираме. Хотел Данубе си запазва правото да деактивира връзки от която и да е трета страна към Уебсайта. Хотел Данубе си запазва правото да деактивира връзки от която и да е трета страна към Уебсайта. Не забравяйте, че когато изпращате информация онлайн. Не забравяйте, че всеки път, когато изпращате информация онлайн, тази информация може да бъде събирана и използвана от непознати. Хотел Данубе  не гарантира сигурността на всяка информация, която получавате онлайн. Чрез достъп до тези уебсайтове и използване на продуктите и услугите на тях, вие ги правите изключително на свой риск.

8. ПРОМОЦИИ

Всички промоции са обект на наличността и инвентаризацията на нашите единици, Хотел Данубе си запазва правото да променя, променя или анулира промоциите по всяко време и без предварително предупреждение.

9. ОТТЕГЛЕН АКТ, ОТКАЗ НА ГАРАНЦИЯ

САЙТЪТ И ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ И / ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ, ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ БЕЗ БЕЗ ГАРАНЦИИ.

НЯМА УСЛОВО ИЗЛОЖЕНИЕ, ПИСМЕНА КОРЕПОНДЕНЦИЯ ИЛИ НЯКАКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ РЕЗИДЕНТИ НА ХОТЕЛ ДАНУБЕ, КОЯТО ДА СЪЗДАДЕ ГАРАНЦИЯ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАТЕ НА НИКОЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДИКЛАРАЦИЯ.

Ние не поемаме никаква отговорност за точността, съдържанието или наличието на информация, намерена на други уебсайтове, свързани с уебсайта. Ние не носим отговорност за неизправността и сигурността на телефоните, електрическите мрежи, електронните мрежи, мрежите, Интернет, компютрите, хардуерните или софтуерните елементи, за тяхната повреда, забавяне или затруднения. Освен това ние не носим отговорност за неточността на информацията дали тя е причинена от потребители на Интернет или някое от оборудването или софтуера, свързани с или използвани от Уебсайта,или човешки грешки, които могат да възникнат при обработката на всякаква информация, свързана с уебсайта. Уебсайтът може да съдържа технически дефекти или печатни грешки или пропуски. Хотел Данубе си запазва правото да прави промени или подобрения на Уебсайта и на продуктите или програмите, описани в такава информация, по всяко време, без предварително уведомление.

Запазваме си правото да анулираме или променяме резервациите, когато се установи, че клиентът е ангажиран с измамни или неподходящи дейности, както и при обстоятелства, при които изглежда, че резервацията съдържа или е резултат от грешка или грешка.

Хотел Данубе, неговите доставчици или други споменати на този уебсайт страни не носят отговорност за загуба (включително, без ограничение, тези в резултат на пропуснати ползи, загуба на данни или прекъсване на бизнеса) резултати от използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на този уебсайт, всеки уебсайт, свързан с този уебсайт или от материалите, независимо дали се основават на гаранция, договор или друга правна разпоредба и дали е предупредено или не за възможността за такива загуби. Ако използването на материали, информация или услуги на този уебсайт доведе до необходимостта от сервиз, оборудване или ремонт на данни, вие ще понесете направените от тях разходи.

10. КОМПЕНСАЦИЯ

Приемайки настоящите Общи условия, вие се съгласявате да обезщетите Хотел Данубе, неговите клонове, филиали, директори, агенти и служители, освободени от всяка жалба или искане, включително разумни адвокатски възнаграждения, направени от трета страна във връзка или произтичащи от нарушение от вас на това споразумение.
Вие сте изцяло отговорни за запазването на поверителността на вашата парола и акаунт и за всички дейности, свързани с нея.
Вие носите пълна отговорност за запазването на поверителността на вашата парола и акаунт и за всички дейности, свързани с нея.

 

11. ДОСТЪП И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Няма да използвате никакви средства за копиране на Уебсайта, неговото съдържание или информацията, съдържаща се в него, без нашето предварително писмено съгласие.
Вие се съгласявате да не използвате устройство, програма или метод, който пречи или се опитва да наруши правилното функциониране на Уебсайта или всяка транзакция, която се извършва чрез Уебсайта.
Вие се съгласявате да не копирате, възпроизвеждате, променяте, променяте, създавате производни произведения или публично показвате каквото и да е съдържание на Уебсайта без предварително писмено съгласие от нас или трета страна.

Информацията, която ни предоставяте (ите), не трябва да съдържа вируси, „троянски коне“, червеи, логически бомби или други методи за компютърно програмиране.чиято цел е да повреди, да пречи на целта да засегне, прихваща или експроприира всяка система, данни или информация и (ii) няма да създаде задължения по нашата задача и няма да причини загуби (изцяло или частично) за услугите на интернет доставчиците нашите или други доставчици.

12. ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ

Този уебсайт се управлява от Хотел Данубе – РОДИ ООД от седалището си в пл. „СВОБОДА“ 1, 7500, Силистра център, Силистра, България. Нямате право да използвате / експортирате материалите и услугите на този уебсайт или каквото и да е копие или адаптиране, което нарушава закона. Тези условия ще бъдат спазени в съответствие със законите на румънската държава. Използването на Уебсайта е неоторизирано във всяка юрисдикция, която няма ефект от прилагането на всички разпоредби на настоящите Общи условия. Вие се съгласявате, че всички правни действия, произтичащи от или във връзка с Общите условия на настоящото споразумение, ще бъдат уредени от компетентните съдилища в България.

13. КОМУНИКАЦИЯ

Въпроси или коментари относно уебсайта и информацията, съдържаща се в уебсайта, могат да бъдат изпращани по имейл на email, чрез писмения адрес, предаден на РОДИ ООД от пл. „СВОБОДА“ 1, 7500, Силистра център, Силистра, България. Всяка комуникация или материали, изпратени до нас чрез уебсайт или Интернет имейл, се предават на неповерителна основа.

14. ОБЗОР

РОДИ ООД може да промени тези условия по всяко време чрез промяна на това съобщение. Периодично трябва да посещавате тази страница, за да прегледате тези условия. Някои разпоредби на тези условия могат да бъдат анулирани чрез определени съобщения или законови условия, разположени на определени страници на уебсайта.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ НЕОБХОДИМО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ПРИЕМАТЕ ПРАВИЛАТА. ПРОДЪЛЖАВАЙКИ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА САЙТА СЕ ПРИЕМА КАТОЕ ПРИЕМАТЕ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА.
Национален орган за защита на потребителите

 

Актуализиран: Февруари 2019