Условия за преработване на личните данни

Конфиденциалността на вашите лични данни представлява една от най-важните дейности на РОДИ ООД със седалище пл. „СВОБОДА“ 1, 7500, Силистра център, Силистра, България. В този контекст, наше задължение е и начина по който се грижим личните данни, които сте ни предоставили. Този документ има за цел да ви информира за преработването на личните ви данни, чрез използването на интернет страницата SITE-UL

Какъв тип лични данни преработваме?

 1. Ако стеклиентна сайта https://hoteldanube.bg/ – РОДИ ООД ще преработи личните ви данни, като име и презиме, телефон, имейл адрес, адрес за фактуриране, IP, данни за начина по който използвате сайта, като например поведението/предпочитанията/навиците ви по сайта https://hoteldanube.bg/, както и всякакви други категории данни, които представяте по директен начин чрез създаването на профил, изпращането на резервация чрез сайта или всякакъв друг начин по който използвате сайта.
 2. Ако сте посетител на сайта https://hoteldanube.bg/, РОДИ ООД ще преработи личните данни, които предоставяте като тези от секцията за контакт, въпроси/ рекламации/ съобщения, в зависимост по какъв начин се свързвате с нас.

РОДИ ООД, в съответствие с разпоредбите на Регламент на ЕС 679/2016 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и по отношение на свободното движение на тези данни (наричан по-долу Регламента, приложим от 25 май 2018 г.), легално обработва вашите лични данни, в съответствие с чл. 6 от Регламента:

 1. Ако сте клиент на сайта https://hoteldanube.bg/:
  1. за извършването на договорни отношения между вас и РОДИ ООД , като вземане на лични данни, утвърждаване, потвърждаване, задържане и фактуриране на услугата по сайта, информация за състоянието на вашата резервация, организирането на резервираните апартамени/услуги и т.н. В този случай „обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна, или за отправяне на искания по субекта на данните преди сключването на договор;
  2. за изпълнение на законовите задължения, възникнали от РОДИ ООД в контекста на услугите, предоставяни чрез сайта, включително данъчни задължения, както и архивиране. В този случай ”обработката е необходима, за да се изпълни законово задължение на оператора”;
  3. за маркетингови дейности, съответно за предаване, чрез средства за комуникиране от разстояние (електронна поща, sms)в случай че „Субектът на данни е дал съгласието си за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели“ Можете да изразите съгласието си за обработка на данни за тази цел, като поставите отметка в съответното поле от момента на въвеждане на вашия имейл адрес в секцията „Абонирайте се за бюлетина“. За да се отпишете от получаването на такива бизнес бюлетини, можете да използвате опцията в края на всеки имейл, съдържащ бизнес комуникации.

с цел извършване на различни анализи, отчитане на функционирането на сайта, извършване на анализи относно предпочитанията за потребление, главно с цел подобряване на опита, предлаган на сайта, в съответствие с Политика за ползване на бисквитките.

 1. Ако сте посетителна сайта https://hoteldanube.bg/:
  1. за маркетингови дейности, съответно за предаване, чрез средства за отдалечена комуникация (електронна поща, sms),само в случай че  ”субектът на данни е дал съгласието си за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели.“ Можете да изразите съгласието си за обработка на данни за тази цел, като поставите отметка в съответното поле от момента на въвеждане на вашия имейл адрес в секцията „Абонирайте се за бюлетина“. За да се отпишете от получаването на такива бизнес бюлетини, можете да използвате опцията в края на всеки имейл, съдържащ бизнес комуникации.
  2. за разрешаването на оплакванията, рекламациите и следенето на трафика и подобрението на опита на сайта в съответствие с Политика за използване на бисквитките.

Как и на кого разкриваме личните ви данни

За да изпълни целите на обработката, РОДИ ООД може да разкрие вашите данни на партньори, трети страни или лица, които поддържат РОДИ ООД, при извършване на дейности през сайта, агенции за проследяване на кредити (освен ако нямаме различно разбиране), които имат право да обменят информация за вас с други организации и които могат да следят хората с дългове, свързани компании / партньори, които могат да използват информацията за същите цели като нас или на централните / местните публични органи, в следните изброени примерни случаи:

 • за администрирането на сайта;
 • в случаите, когато това съобщение би било необходимо за връчване на награди или други съоръжения на субектите на данни, получени в резултат на участието им в различни промоционални кампании, организирани от РОДИ ООД през сайта;
 • за поддържане, персонализиране и подобряване на уебсайта и услугите, извършвани чрез него;
 • за извършване на анализ на данни, тестване и проучване, наблюдение на тенденциите в използването и активността, разработване на функции за защита и удостоверяване на потребителите;
 • за предаване на търговски маркетингови съобщения при условията и ограниченията, предвидени в закона;
 • когато разкриването на лични данни се изисква по закон

Прехвърляне на данни в чужбина

Вашите данни могат да бъдат прехвърлени извън страната, в рамките на:

Период на задържане на лични данни/strong>

В случай на обработка на лични данни въз основа на съгласието, вашите данни ще се съхраняват до датата, когато поискате оттегляне на съгласието.

В случая на всички останали основания за обработка на данни, споменаваме, че за да се определи периода, за който личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани, считаме продължителността на договора до изпълнение на съответните договорни задължения по целта и сроковете за подаване, предвидени от правните разпоредби по въпроса.

Вашите права

За да гарантираме вярна информация, Ви информираме, че Регламентът предоставя следните права на лицата, на които се обработват личните данни:

 • – право на достъп;
 • – право на коригиране на данни;
 • – право на изтриване на данни („правото да бъдеш забравен“);
 • – право на ограничаване на обработката;
 • – правото на преносимост на данните;
 • – правото на опозиция;
 • – права относно индивидуалния автоматизиран процес на вземане на решения, включително създаване на профили;
 • – право на оттегляне на съгласието в случай на обработка за информация или за реклама ;
 • – право на подаване на жалба до надзорен орган за обработка на лични данни;
 • – право на иск;
 • – право да бъде уведомен от оператора;

Контакти

От 25 май 2018 г., ако имате някакви изисквания относно обработката на вашите лични данни, можете да се свържете с РОДИ ООД директно на имейл адреса contacts@danube-hotel.com Поседна актуализация: май 2018.

Можем периодично да актуализираме тази информация и ще ви уведомяваме за всички промени, като публикуваме новата версия на нашия уебсайт. Моля, преглеждайте тази информация периодично за всякакви промени.